Research
Print page Print page
Switch language
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Ulighed i rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 1. Nurses' contribution to relatives' involvement in neurorehabilitation: Facilitators and barriers

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Implementing mandatory early warning scoring impacts nurses' practice of documenting free text notes

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Protocol for a scoping review study to identify and map treatments for dysphagia following moderate to severe acquired brain injury

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Bedside vital parameters that indicate early deterioration

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Kapitlet fokuserer på ulighed i behandling og rehabilitering af mennesker med hjerneskader, og hvordan denne behandling og rehabilitering praktiseres. Der ses på i hvilken grad personalet på rehabiliteringsafdelingerne er i stand til at imødekomme patienters og pårørendes forskelligartede ressourcer og behov, og betydningen heraf for resultatet af rehabiliteringsforløbet. Først beskriver kapitlet kort forekomst og årsager til at mennesker får hjerneskader. Herefter beskrives, hvilke konsekvenser det at få en hjerneskade kan få for den ramte person og for de pårørende. Med udgangspunkt i andres studier og egen empiri, illustreres hvordan patienter og pårørendes ressourcer spiller ind på ydelser givet af de sundhedsprofessionelle, set i forhold til den konkrete gennemførelse af den enkeltes rehabiliteringsforløb. Dette diskuteres med afsæt i Pierre Bourdieus teoretiske referenceramme i forhold til den enkeltes muligheder for at generhverve deres tabte evner og i forhold til sundhedssystemets intentioner om ‘lige’ behandling til alle menneske.
Original languageDanish
Title of host publication Folkesundhed. Bag om intentioner og strategier
EditorsStinne Glasdam, Hanne Bess Boelsbjerg
Number of pages16
Volume1
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGad
Publication date11 Jan 2019
Edition1
Chapter17
ISBN (Print)9788712056096
Publication statusPublished - 11 Jan 2019

ID: 56504900