Research
Print page Print page
Switch language
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Sygeplejerskers arbejdsglæde i neurorehabilitering - en hermeneutisk analyse

Research output: Book/ReportReport

 1. Nurses' Perceptions of Patient Participation in the Postanesthesia Care Unit-A Qualitative Focus Group Study

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Family involvement in the treatment of patients with an acquired brain injury or malignant brain tumor: a scoping review protocol

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Past, present and future, the experience of time during examination for malignant brain tumor: a qualitative observational study

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Development of a Measure of Nociception for Patients with Severe Brain Injury

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 5. Pårørendepositioner i neurorehabilitering: den opsøgende, den observerende og den afventende pårørende

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Baggrund: Rehabilitering af patienter med en erhvervet hjerneskade i tværfaglige teams, skaber de bedste betingelser for rehabiliteringsforløbet, ligesom sygeplejerskers arbejdsglæde har betydning for kvaliteten af patientplejen. Problemformulering: Hvordan oplever sygeplejersker arbejdsglæde i en neurorehabiliterings afdeling Metode: En narratologisk, hermeneutisk tilgang med kvalitative interviews, danner det empiriske grundlag i analysen, hvor en tematisk analysemetode anvendes. Fund: Sygeplejersker kan definere deres rolle og genstandsfelt i neurorehabiliteringen og besidder arbejdsglæde. Der identificeres forskellige faktorer, for sygeplejerskers oplevelse af arbejdsglæde. De centrale fund viste sig i temaerne tid til rådighed, dilemmaet mellem mulige etiske hensyn og tværfaglige samarbejde – en nødvendig udfordring. Konklusion og perspektivering: Ledelsen har et stort ansvar for bevarelse af sygeplejerskers arbejdsglæde samt for at skabe rammerne for at tværfagligheden trives og udvikles. Derudover for at relationen mellem de tværfaglige samarbejdspartnere styrkes, hvilket kan medvirke til at skabe og fastholde arbejdsglæde i rehabiliteringen.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitetsforlag
Number of pages74
Publication statusPublished - 31 May 2014

ID: 45000176