Research
Print page Print page
Switch language
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital

Miracle D6402C00001

Project: Types of projectsProject

  1. PARADISE

    Project: Types of projectsProject

  • Hove, Jens Dahlgaard (Project participant)
  • Petersen, Morten (Project participant)
  • Qayyum, Abbas Ali (Project participant)
  • Pedersen, Lotte Ring (Project participant)
  • Skov, Nete (Project participant)
  • Meier, Kirsten (Project participant)
View graph of relations
Et fase 2 b, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg til evaluering af effekten, sikkereheden og tolerabiliten af oral behandling med AZD9977 og dapagliflozin hos patienter med hjertesvigt med venstre ventrikels uddrivningsfraktion(LVEF) under 55 % og kronisk nyresygdom.
EudraCT 2020-003126-23
StatusCurrent
Period15/05/202115/05/2022

ID: 66422139