Research
Print page Print page
Switch language
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital
View graph of relations

Expertises

parent's reactions to premature birth

attachment 

parent-child early relation

the motherhood constellation

the crisis responses to acute and chronically ill children

the crisis responses of parents to acute or chronically ill children

eating rehabilitation for children

 

 

 

Main research areas

Publications:

Gath. L (2003):  Hvordan har man det som forældre, når ens barn er født for tidligt? ) Livsbladet, nr.3, 4. årgang, Dansk Præmaturforening

Gath, L. : (2009) The motherhood constellation at premature birth – crisis and impact

(DA: Krise og påvirkning af moderskabsindstilling ved for tidlig fødsel), Matrix, vol.26, nr.3, p. 316-334, Psykologisk Forlag

Gath, L. : (2012) Om forældres reaktioner ved for tidlig fødsel, in: At føde for tidligt, p. 13-31, Forlaget UIFA

Gath, L. :  (2013) Om forældreskab og tilknytning i forbindelse med for tidlig fødsel, p. 45-73, in: Bogen om det præmature barn).

 

In addition:

Conference:

Gath, L. (2013): Reflections on a therapy: a boy struggling with strawberry monsters. The 3. Nordic Conference on feeding disorder of infancy and early childhood, Copenhagen.

Videnscenter for tidligt fødte børn (The Center of  prematurely born children), Rigshospitalet:

L.Gath: (2015): Forældreskab og identitet

L. Gath (2015): Forældrereaktioner

L. Gath (2015): Gode råd til fagpersoner

L. Gath (2015):Tilknytning

L. Gath & M. Petersen (2015): Sanser og sanseintegration

L. Gath & G. Greisen (2016) : Støtte til forældre

L. Gath (2016): Pædagogisk indsats og støtte

ID: 36507211