Research
Print page Print page
Switch language
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital

Tobias Bomholt, læge, klinisk assistent, Ph.d.-studerende Titel: HBa1C anvendt ved hæmo- og peritoneal dialyse sammenlignet med continuerlig glucose monitorering samt betydning af volumenstatus og erythrocytlevetid hos dialyse patienter med diabetes. Vejledere: Mads Hornum, Bo Feldt-Rasmussen og Marianne RIx.

Activity: OtherOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

  1. Anne Caroline Bæck, læge, Ph.d.-studerende: Frailty in cardiac surgery. Vejledere: Christian H Møller, Peter Skov Olsen og Mads Hornum.

    Activity: OtherOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

ID: 62440204