Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital

Psykologisk intervention til pårørende til patienter med svær hjerneskade

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
 

Svær hjerneskade, forårsaget af enten traume eller tilgrænsende lidelse, har ofte vidtrækkende følger af såvel fysisk som kognitiv karakter. De mest invaliderende konsekvenser af hjerneskade er som oftest de personlighedsmæssige, emotionelle og sociale følger. Svær hjerneskade påvirker derfor ikke kun patienten, men i høj grad også hele den ramtes familie. Denne randomiserede interventionsundersøgelse har til formål at undersøge: 1) om psykologisk intervention i form af støttende og informerende samtaler på kritiske tidspunkter såvel akut som opfølgende, har en påviselig og gavnlig effekt på de pårørendes følelsesmæssige tilstand og livskvalitet? 2) om interventionseffekter og udviklingen over tid i de pårørendes emotionelle tilstand har sammenhæng med forskellige baggrundsfaktorer, herunder patientens helbredsmæssige tilstand samt sociale og personlighedsmæssige forhold hos såvel pårørende som patient.Der forventes at blive inkluderet minimum 80 pårørende til patienter med svær hjerneskade fordelt på fire forskellige grupper, herunder to interventionsgrupper og to kontrolgrupper. Det er håbet på baggrund af aktuelle projekt at kunne udvikle tentative retningslinier for psykologisk intervention til pårørende på kritiske tidspunkter i forløbet, akut og op til et år, efter skadens opståen. Dette antages, underbygget af litteratur på området, at have betydning for den ramtes rehabilitering og outcome af denne. 

StatusIgangværende
Periode01/10/200801/10/2012
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32548125