Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital

Patofysiologiske ændringer i forbindelse med anlæggelse af TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) ved levercirrose)

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Troels Malte Busk (Projektleder, organisatorisk)
  • Flemming Bendtsen (Projektdeltager)
  • Søren Møller (Projektdeltager)
  • Ole Hamberg (Projektdeltager)
  • Larsen, Fin Stoltze (Projektdeltager)
  • Clemmensen, Otto, Hepatologisk Afdeling A, Rigshospitalet, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Formål og hypotese:
At undersøge hjertets, nyrernes og den systemiske hæmodynamiks funktion før og efter anlæggelse af TIPS hos patienter med komplikationer til cirrose i form af a) behandlingsrefraktær ascites og/eller b) gentagende blødning fra esofagusvaricer. Vi ønsker at undersøge de forskellige organers funktion og vekselvirkningerne imellem disse; specielt vil det søges belyst hvilken rolle CBV spiller i denne henseende. Det er vores hypotese at samspillet mellem disse organer, hvoraf et eller flere fungerer suboptimalt, enten på funktionel eller organisk basis, er patologisk og endnu ikke tilstrækkeligt belyst. Dette kan på sigt få kliniske implikationer, idet udvælgelsen af patienter til TIPS kan forbedres og komplikationsraten dermed nedsættes.
Vi vil forsøge at efterprøve følgende hypoteser:
1. At TIPS-indsættelse medfører en stigning i/normalisering af baroreflexsensitivitet (BRS).
2. At TIPS-indsættelse ændrer den regionale fordeling af blodvolumen.
3. At TIPS-indsættelse medfører en bedring i nyrefunktion, defineret som en stigning i glomerulær filtrationsrate (GFR).
4. At TIPS-indsættelse medfører en stigning i CBV.
5. Og at det er denne stigning i CBV, som medfører en bedring i nyrefunktion.
6. Og at patienter med cirrotisk kardiomyopati ikke i samme grad er i stand til at drage nytte af denne stiging i CBV set i forhold til nyrefunktionen.
StatusIgangværende
Periode01/10/201301/01/2016

ID: 45261004