Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital

Paracetamol-projektet; national evaluering af pakningsbegrænsning på svagt smertestilledne medicin i håndkøb solgt på apoteket

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Britt Reuter Morthorst (Projektleder, faglig)
  • Annette Erlangsen (Projektdeltager)
  • Kim Peder Dalhoff (Projektdeltager)
  • Schmidt, Lars (Projektdeltager)
  • Merete Nordentoft (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Kontakt til afdelinger med akutmodtagelse på grund af overdosis med svage smertestillende midler er et stigende problem såvel internationalt som nationalt. Hvert år indlægges flere tusinde patienter på danske sygehuse efter forgiftning med bl.a. håndkøbsmedicin. Det hyppigst anvendte stof, paracetamol, har vist sig at være meget giftigt og kan medføre svær leverskader selv ved lave doser. I Danmark har man frem til 2009 set en stigning i antallet af forgiftninger med svagt smertestillende medicin, særligt blandt unge kvinder. På baggrund af bl.a. meget lovende britiske resultater efter indførelse af pakningsbegrænsning i England, indførte man ligeledes pakningsbegrænsning på svagt smertestillende medicin solgt i håndkøb i Danmark september 2013.
National registerstudie i før og efterdesign med det formål 1) at sammenligne ændringer i hyppigheden af selvmord og selvmordsforsøg med svage analgetica ved hjælp af nationale registerdata svarende til før og efter den danske pakningsbegrænsning for håndkøbsmedicin indført september 2013 (periode 1994-2015) samt 2) at sammenligne data på biomarkører og leverparametre for patienter indlagt med forgiftninger med svage analgetika ved hjælp af laboratoriedata, svarende til samme lovændring (periode 2011-2015).
StatusAfsluttet
Periode01/12/201331/08/2017

ID: 49217437