Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital

Forudsigelse af effekten af medicinsk behandling af depression NEUROPHARM 1

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Jørgensen, Martin Balslev (Projektleder, faglig)
  • Forsberg , Kristin Linn (Projektdeltager)
  • Frokjaer, V. G. (Projektleder, faglig)
  • Knudsen, Gitte Moos (Projektleder, faglig)
Vis graf over relationer
Intro:
Målet med undersøgelsen er at finde forhold i hjernen og andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt en person med depression vil have af medicinsk antidepressiv behandling
Metoder
Vi har udviklet en markør som binder til en serotoninreceptor i hjernen og forskning, blandt andet med PET scanning på mennesker, tyder på at graden af denne binding udtrykker serotonin aktivitet i hjernen. Vi ønsker derfor at bestemme om man ved PET scanning, med brug af denne markør, af patienter med depression, som kommer i behandling med et specifikt serotonergt stof escitalopram, kan forudsige om patienten vil have gavn af behandlingen. Vi vil udføre et klinisk studie på 100 patienter med depression, hvor vi bruger skanninger af hjernen både før og efter behandling, for herefter at sammenligne patienter der responderede på behandling med dem der ikke responderede. Resultater (forventede):
Baseret på det inverse forhold mellem 5-HT4R binding og serotonin-niveauerne i hjernen kunne vores resultater tyde på, at patienter som remitterer efter SSRI behandling har et højere serotoninniveau allerede før behandling; måske som udtryk for en kompensatorisk mekanisme mod forstyrrelser i serotoninsystemet i hjernen. En alternativ forklaring er en direkte effekt af lavere kapacitet for 5-HT4R agonisme hos disse patienter. Lavt 5-HT4R niveau kunne således være udtryk for en trait eller state markør for depression i en gruppe af patienter, som kunne udgøre en ”serotonerg” subtype af depression. Non-respondere med normal 5-HT4R binding kunne i stedet have en ”ikke-serotonerg” depression, hvor den underliggende patologi ikke er koblet til en forstyrrelse af serotonin-signaleringen i hjernen.
Diskussion/Impact (forventet):
Der følger en del flere artikler – det ser ud til at vi vil kunne beskrive en depressionstype.
StatusIgangværende
Periode01/01/201531/01/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Mood Disorders, Observational Study, Pharmacology, Neuroimaging, Biomarkers, Psychological assessment and psychometrics, Cognition

ID: 61843357