Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital

CCC2000 - 11-year follow up: Risk factors and developmental parthways of mental disorders in childhood, a general population study with focus on ADHD, psychosis-like symptoms and predicotors of schizophrenia, eating behaviours and disorders, and functional somatic symptoms.

Projekt: Typer af projekterProjekt

 • Anne Mette Skovgaard (Projektleder, faglig)
 • Pia Jeppesen (Projektdeltager)
 • Anja Munkholm (Projektdeltager)
 • Lars Clemmensen (Projektdeltager)
 • Charlotte Carlsen Eberhardt (Projektdeltager)
 • Micali, Nadia, Kings College London, University of London, Storbritannien (Projektdeltager)
 • Rask, Charlotte Ulrikka, Århus Universitet, Danmark (Projektdeltager)
 • Else Marie Olsen (Projektdeltager)
 • Hanne Elberling (Projektdeltager)
 • Tine Houmann (Projektdeltager)
 • Nina Staal (Projektdeltager)
 • Anne Lise Olsen (Projektdeltager)
 • Torben Jørgensen (Samarbejdspartner)
 • Goodman, Robert , Kings College London, University of London, Storbritannien (Samarbejdspartner)
 • Larsen, Michael (Samarbejdspartner)
 • Nina Ramskov Siegismund (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
CCC2000 (Copenhagen Child Cohort 2000) er et prospektivt epidemiologisk studie af psykiske helbredsproblemer og psykopatologi i en fødselskohorte på 6090 børn født i år 2000.

Baggrund: Epidemiologisk forskning fra de sidste årtier har vist, at psykisk sygdom udgør et af de vestlige industrialiserede samfunds største helbredsproblemer. Undersøgelser af børn i skolealderen, både i Danmark og i udlandet, har vist, at 10-15 % har tegn på psykisk sygdom, som påvirker barnets udvikling og trivsel, og som er forbundet med høj risiko for psykiske og sociale vanskeligheder senere i livet. Desværre savnes viden om, hvordan psykisk sygdom opstår og udvikler sig i barnealderen, og det begrænser mulighederne for tidlig forebyggelse og behandling.

Det aktuelle projekt er en opfølgning af CCC2000-børnene ved 11 år, hvor udviklingsrelaterede mønstre for psykiske symptomer og psykisk sygdom udforskes bl.a mht. ADHD, autisme-spektrum tilstande, spiseforstyrrelser samt funktionelle fysiske symptomer. Børnene undersøges også mht. tidlige tegn på psykose og skizofreni.

Formål: Det overordnede formål er at identificere tilstande, som indebærer særlig sygdomsrisiko.
Resultaterne fra forskningsprojektet vil kunne benyttes til at udstikke nye veje for specifik forebyggelse og tidlig indsats overfor udviklingen af psykiske vanskeligheder senere i livet.

Perspektiver: På lang sigt er perspektiverne, at de menneskelige omkostninger forbundet med psykisk sygdom reduceres for det enkelte barn og for familien. På samfundsniveau betyder det, at udgifter til behandling og sociale hjælpeforanstaltninger vil kunne formindskes.
StatusAfsluttet
Periode01/12/200931/12/2016

ID: 32253843