Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Primære forskningsområder

Sygepleje, inddragelse af pårørende (og patienter), familiefokuseret sygepleje, livet med kronisk sygdom, muskelskeletlidelser, kroniske smerter, osteoporose, opioidbrug, forebyggelse og sundhedsfremme, sociodemografi, Patient Reported Outcome(PRO)

Aktuel forskning

Patient og pårørende inddragelse, kroniske nonmaligne smerter, opioid brug, 

Sprogkundskaber

Modersmål er dansk. Taler og læser/skriver svensk og engelsk. Læser tysk.

Primære forskningsområder

Forskningsfokus: Sygepleje/neurosygepleje, inddragelse af pårørende (og patienter), familiefokuseret sygepleje, livet med kronisk sygdom, muskelskeletlidelser, kroniske smerter, osteoporose, neurologiske lidelser, opioidbrug, forebyggelse og sundhedsfremme, sociodemografi.

Metoder: Registreringsbaseret epidemiologi (brug af de nationale registre og offentligt tilgængelige skandinaviske receptregistre), fænomenologisk hermeneutisk (Ricoeur),  spørgeskemaundrsøgelser og systematisk review.

ID: 36545253