Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Uddannelse og grader

1988

Cand.Scient (MSci) i biology ved Københavns Universitet

1992

Ph.D. grad i Celle- og Molekylær-biologi ved Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet

 

Ansættelser

1992- 1995

Post doc ved Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet,

siden 1992

Videnskabelig leder af Hormonlaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

1995- 2000

Seniorforsker, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

siden 2000

Forskningsleder, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, med afdelingens hormonlaboratorium, der i 2004 blev udvidet med et kemisk laboratorium, som særligt ansvarsområde.

Siden 2006

Medlem af afdelingsledelsen, Afd. For Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Siden 2008

Leder af Center for Hormonforstyrrende stoffer (cehos.dk)

Siden 2014

Medlem af EDMaRC management group (edmarc.net)

 

Forskningsområde

Siden begyndelsen af 1990'erne har mit forskningsområde primært endokrinologi med fokus på vækst og reproduktion. De senere år har jeg især beskræftiget mig med mandlig reproduktiv helbred med vægt på mandlige kønshormoner og deres rolle i gonade-udvikling og -funktion og måling af kønshormoner som kliniske biomarkører for gonadefunktion. Dette arbejde har også ført til min interesse for den mulige invirkning af miljøfaktorer - herunder hormonforstyrrende kemikalier -  på menneskers reproduktive sundhed.

Siden begyndelsen af 2000'erne har human biomonitorering af ikke-persisterende miljøkemikalier og deres mulige associationer til menneskers sundhed også været et af mine forskningsområder. Det var i denne forbindelse jeg i 2004 var med til at etablere afdelingens analytisk biokemiske laboratorium til biomonitorering af ikke-persisterende små molekyler og metaboliter vha. LC-MS/MS teknologi. De senere år har vi også inddraget LC-MS/MS teknologen i vores klinisk biokemisk analyser for udvalgte hormoner. 

Kommentarer til publikationsliste

Hurtig oversigt over videnskabelige publikationer pr. May 2019

Total antal orginale artikler: +200, Antal citationer: >10,000, H-index: 60 (ISI, web of science), 72 (google scholar)

OrcID: 0000-0002-7300-1659

Expertise

Mit ansvarsområde som forskningsleder har særlig været udvikling og kvalitetssikring af hormon- og analytisk kemi laboratorierierne ved Klinik for Vækst og Reproduktion. Jeg har mere end 25 års erfaring i immunanalyser for måling af hormoner og har gennem årene været med til at implementere en række nye hormonanalyser, som idag bruges i den kliniske diagnostik. I 2014 var jeg medvirkende til at vores hormonlaboratorium blev DANAK akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 standarden for medicinske laboratorier  Vores analytiske kemi enhed er efterfølgende også blevet akkrediteret.  

Jeg har en bred viden inden for reproduktion endokrinologi, især med fokus på mandlig reproduktion herunder fysiologiske og molekylærbiologiske processer involveret i den endokrine regulering af vækst og reproduktion.

Jeg har igennem mange år arbejdet med store datasæt og har stor erfaring med at arbejde med databaser og databehandling, herunder statistiske analyser i programmer som SPSS, Access, Excel etc.

Endelig er jeg udvikler og administrator på flere af afdelingens hjemmesider relateret til vores forskning (f.eks. vækstkurver.dk, edmarc.net, cehos.dk) og er erfaren bruger af software som filezilla, website X5 og paint.net.   

 

 

Primære forskningsområder

Endokrinologi med fokus på vækst og reproduktion.

Serum hormonniveauer som kliniske markører inden for vækst og reproduktion

Indflydelse af miljø- og livsstils-faktorer på funktion og regulering af endogene hormoner.

Human biomonitorering og epidemiologiske studier af effekter af kemiske eksponeringer på menneskets sundhed. 

Aktuel forskning

Human eksponering for hormonforstyrrende stoffer og effekter på kønsudviklingen med fokus på mandlig reproduktions endokrinologi. 

ID: 40863