Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
REUMATOLOGISK AFDELING RM - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskning i Reumatologisk afdeling RM

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet og et bredt nationalt og internationalt forskningsnetværk. Hovedområdet er klinisk forskning i inflammatoriske ledlidelser, særligt reumatoid artritis, axial spondylartritis/ankyloserende spondylitis, psoriatisk artritis og udifferentieret artritis. Formålet med forskningen er at opnå bedre diagnosticering, monitorering, prognosticering og behandling af inflammatoriske ledlidelser. For at opnå dette forskes i moderne billediagnostiske metoder, særligt MR-skanning og ultralydsundersøgelse, biomarkører for ledbetændelse og brusk og knogleomsætning, og genetiske markører. Afdelingen er et internationalt anerkendt center for artritforskning, ikke mindst indenfor MR-skanning og ultralydsundersøgelse. Afdelingen leder mange investigatorinitierede multicenter studier. Desuden huser afdelingen den landsdækkende kliniske database for inflammatoriske ledlidelser, DANBIO, som tillader såvel kvalitetssikring som forskning i effekt og bivirkninger af forskellige behandlingsstrategier. Forskningsaktiviteten omfatter bla. også forskning i arbejdsmiljøfaktorer og betydning af fysisk aktivitet med reumatoid artrit.

 

Nuværende projekter (Kun PhD/disputats-projekter medtaget)

Genetiske biomarkører associeret med behandlingseffekt hos patienter med leddegigt i behandling med TNFα hæmmere. Cand. med., ph.d.-studerende Sophine B. Krintel, SKRI0085@glo.regionh.dk

Dynamisk og helkrops magnetisk resonans skanning til bedømmelse af sygdomsaktivitet og behandlingseffekt ved reumatoid artrit - en sammenligning med klinisk vurdering, ultralydsundersøgelse og konventionel semi-kvantitativ magnetisk resonans skanningsvurdering. Cand.med., ph.d.-studerende Mette Bjørndal Axelsen (maxe0004@glo.regionh.dk)

Værdien af MRI til monitorering og prognosticering af psoriatisk artrit – en sammenligning af etablerede scoringsmetoder, dynamisk kontrastforstærket MRI og helkrops-MRI i transverselle og longitudinelle studier. Cand.med., ph.d.-studerende René Panduro Poggenborg, (RPOG0004@glo.regionh.dk)

Sammenhæng mellem inflammation og knoglelæsioner hos patienter med axial spondyloartritis - Longitudinelle studier af MRI, konventionel røntgenundersøgelse og cirkulerende biomarkører (disputatsprojekt). Læge, postdoc fellow, ph.d, Susanne Juhl Pedersen (susanne_juhl_ped@dadlnet.dk)

Røntgenbaserede metoder til vurdering og prædiktion af sygdomsudvikling hos patienter med rheumatoid arthrit. Læge, klinisk assistent Lykke Ørnbjerg (lykke.oernbjerg@gmail.com)

MR-påvist knogleinflammation ved reumatoid artritis - værdi som prognostisk markør og guide for behandlingsintensivering. Læge, klinisk assistent Signe Møller Bisgaard (smoe0081@glo.regionh.dk).

Sammenhæng mellem inflammation og knoglelæsioner hos patienter med axial spondyloartritis - Longitudinelle studier af MRI, konventionel røntgenundersøgelse og cirkulerende biomarkører (disputatsprojekt).
Læge, ph.d, Susanne Juhl Pedersen (susanne_juhl_ped@dadlnet.dk)

MRI og andre billeddiagnostiske modaliteter som diagnostiske og prognostiske redskaber ved meget tidlig artritis. Læge, ph.d-studerende Siri Lillegraven (siri.lillegraven@gmail.com)(primært tilnytningssted: Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Universitet)

Joint Resources - en tværvidenskabelig undersøgelse af sammenhængen mellem fysisk inaktivitet, træthed og søvn hos patienter med reumatoid artrit. Cand. scient. san., ph.d.-studerende Katrine Løppenthin (kloe0015@glo.regionh.dk) (Primær tilknytning: Forskningsenheden for sygepleje og sundhedsvidenskab, Glostrup hospital)

Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt. Cand. Scient., ph.d.-studerende, Sofie Mandrup Hansen, (smh@nrcwe.dk) (primært tilknytningssted: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) 

Kontaktinformation

Ndr. Ringvej 57
2600
Glostrup
Danmark
  • Tlf: 38 63 30 75
  • Fax: 38 63 39 31

ID: 266