Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

YOUTH SUICIDE ATTEMPTS AMONG SEXUAL MINTORITY GROUPS: A NATIONAL REGISTER-BASED STUDY

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Registerbaseret forskning viser, at personer der indgår ægteskab med en person af samme køn udgør en risikogruppe med hensyn til død af selvmord. Der findes ikke konkluderende viden om hvordan det forholder sig med selvmordsforsøg, fordi størsteparten af studier lider under selektionsbias pga. deltagerfrafald. Af den årsag er registerbaseret forskning nødvendig for at fremskaffe indsigt om dette. Selvmordsforsøgsrater er højest blandt unge, hvilket understreger vigtigheden af dette studie.
FORMÅL: Formålet med dette studie er undersøge om unge, der tilhører seksuelle minoritetsgrupper dvs. a) personer som senere indgår ægteskab med en af samme køn og b) transkønnede) har højere selvmordsforsøgsrater end en alders-og kønsmatchede sammenligningsgruppe."
METODE: Landsdækkende registerdata for perioden 1980-2016 for hele den danske befolkning vil blive indhentet fra CPR og samkørt med andre relevante registre på individplan. Eksponerede identificeres via a) registrering af ægteskab med en person af samme køn b) registrering af diagnosekode for transkønnede. Matching til kontrolgruppe udføres dato for registrering af eksponering. Herefter identificeres antal af tidligere selvmordsforsøg for eksponerede og sammenligningsgruppe mens disse var mellem 10-25 år. Poisson regressionsanalyser justeres for relevante covariate som uddannelse, civilstandstatus, bosat i storby versus opland, socioøkonomisk status.
"RESULTATER: Resultaterne fra dette studie vil frembringe præcise rater for selvmordsforsøg for unge aldersgrupper, der tilhører seksuelle minoritetsgrupper. Ved at justere for relevante covariate kan vi desuden beregne den eksakte overvægt af selvmordsforsøg for henholdsvis LG-personer og transkønnede sammenholdt med jævnaldrende, der ikke tilhører seksuelle minoritetsgrupper.
Ifølge hypotesen om minoritetsstress skyldes den øgede hyppighed af selvmordshandlinger den stigmatisering som forbindes med at tilhøre en seksuel minoritetsgruppe. Denne stigmatisering bør adresseres for at reducere selvmordshandlinger samtidig med, at man sørger for at udsatte personer har adgang til støtte. Oplysninger om selvmordsforsøgsrater blandt unge, der tilhører seksuelle minoritetsgrupper, vil kunne bidrage til at sikre deres anerkendelse bl.a. gennem oplysning eller politiske tiltag."


StatusAfsluttet
Periode01/01/202030/06/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Suicide, Registerbased research, Observational study, Epidemiologic

ID: 49779786