Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

Virtual Reality-assisteret eksponeringsterapi til patienter med alkoholafhængighed: Et randomiseret klinisk studie

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. The Role of Muscarinic Receptors in Alcohol use Disorder

    Projekt: Typer af projekterProjekt

  2. The role of muscarinic receptors in sucrose intake.

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Alkoholafhængighed er et globalt sundheds-og samfundsproblem. Sygdommen er anerkendt som en kronisk, tilbagevendelse hjernesygdom, som skyldes neuro-adaptationer efter langvarigt indtag af alkohol.
Den eksisterende behandling bygger primært på psykoterapeutiske metoder, særligt kognitiv adfærdsterapi og motiverende interview. Dette kan suppleres med medicinsk behandling. Men selv ved fuld behandling oplever mange tilbagefald indenfor det første år.
Vi ønsker derfor at undersøge, om virtual reality kan anvendes til at simulere højrisikosituationer, hvor patienterne oplever drikketrang, som de kan træne at håndtere sammen med uddannede terapeuter.
Metoder:
I alt 102 patienter diagnosticeret med alkoholafhængighedssyndrom randomiseres til 14 sessioner af manual-baseret psykoterapeutisk behandling med kognitiv adfærdsterapi og motiverende interview med eller uden virtual reality-assisteret eksponeringsterapi (VRET).
VRET indeholder simulationer af værtshus, fest, restaurant, hjemme og supermarked, som hver er underinddelt i 6 scener med stigende grad af alkoholrelaterede stimuli (øl, vin, sprut, snak om alkohol, spm. om alkohol). Dette med henblik på at udløse drikketrang hos patienten, som de skal lære at håndtere i terapien.
Der udføres både kvantitative og kvalitative evalueringer: Total alkoholforbrug, drikketrang, psykiatrisk komorbiditet, måling af leverenzymer, patienternes og terapeuternes oplevelse af metoden.
Resultater (forventede):
Primært nedsat alkohol forbrug og trang.
Diskussion/Impact (forventet):
Vi håber at undersøgelsen kan udvide og forbedre de eksisterende behandlingsmuligheder hos patienter diagnosticeret med alkoholafhængighed. Hvis resultaterne er positive, kan dette implementeres i nuværende behandling og samme metode afprøves hos patienter med dobbeltdiagnose.
StatusIgangværende
Periode01/01/202031/12/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Substance-Related Disorders, Psychosocial Interventions, Behavior and Behavior Mechanisms, Psychological assessment and psychometrics, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61948033