Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

The Danish High Risk And Resilience Study – VIA 7

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. Motor Function, Attention and Cognitive Control in Children with a Familial Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  2. Neurocognitive Functions in 7-Year-Old Children at Familial High Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Vis graf over relationer
Formålet med The Danish High Risk And Study - Via 7 er at analysere betydningen af genetisk disposition og miljømæssige forhold, herunder opvækstvilkår, hos 7-årige børn med 0, 1 eller 2 forældre med skizofreni og bipolar lidelse med fokus på forstyrrelser i den kognitive, neuromotoriske og psykosociale udvikling og på tidlige risikomarkører for skizofreni og bipolar lidelse.
Skizofreni er en kompleks psykiatrisk lidelse, som formentlig er forårsaget af talrige interagerende genetiske og miljømæssige faktorer. Det genetiske bidrag til ætiologien er betragteligt og veldokumenteret i familie-, tvillinge- og adoptionsstudier1. Senere undersøgelser har tydeliggjort, at forskellige genetisk forhold og miljøfaktorer kan interagere med hinanden og påvirke tilbøjeligheden til udviklingen af sygdommen..
Da udvikling af skizofreni og tidlige tegn på psykopatologi er sjældne begivenheder i befolkningen, er studier med populationer med forhøjet risiko (high risk studier) meget velegnede til at undersøge sygdomsudviklingen og betydningen af genetisk baggrund.
Miljømæssige faktorer er vist at være associeret med risikoen for skizofreniudvikling. Dels faktorer som vedrører det fysiske miljø f.eks. intrauterine infektioner, graviditets- og fødselskomplikationer eller det at blive født og vokse op i et byområde. Og dels faktorer som har med det psykosociale og emotionelle miljø omkring barnet at gøre. Børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom, som fx skizofreni er i højere risiko for at vokse op under vilkår, som er præget af vedvarende instabilitet (i forhold til fx bolig eller sociale relationer), belastende eller stressende. Faktorer vedrørende opvækstmiljø og vilkår er kun i begrænset omfang inddraget i den eksisterende genetiske forskning.
Longitudinelle high risk studier og fødselskohorte-studier har vist, at personer, som senere udvikler skizofreni, har forhøjet risiko for som børn at have lavere IQ, dårligere kognitive funktionsevne, forsinket neuromotorisk udvikling, sproglige vanskeligheder, emotionelle problemer og dårligere social funktionsevne.
Det har ikke tidligere været systematisk belyst i hvilket omfang forskellige neurologiske, kognitive, adfærdsmæssige og psykopatologiske risikomarkører i barnealderen er associeret med forældrenes sygdomsintensitet og -forløb og børnenes opvækstvilkår. Danske datakilder og registre udgør unikke ressourcer og betingelser for ætiologisk forskning indenfor skizofreniområdet, hvilket muliggør analyser af effekten af forskellige risikofaktorer og confounderende, medierende faktorer og covariater
Design: Vi er i gang med at grundlægge en kohorte af i alt 500 7-årige børn fra hele landet og deres forældre/omsorgspersoner, som udvælges på basis af forskelle i familiær disposition for udvikling af skizofreni og bipolar sygdom. Familierne gennemgår et grundigt undersøgelsesprogram med interview og testning.
Projektet primært er finansieret gennem bevillinger fra LundbeckFonden via iPsych, Region Hovedstadens Psykiatri, Universitetshospitalet i Risskov og Københavns Universitet.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201301/06/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Cognition, Observational study, Epidemiologic

ID: 42820796