Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

INKLUSION

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Projektet har til formål at undersøge effekten af målrettede beskæftigelsesrettede indsatser over for en bred gruppe af mennesker med sindslidelser. Dette søges opnået gennem følgende delmål:

• Undersøge effekten af to målrettet beskæftigelsesindsatser – IPS og Sherpa - i et randomiseret design
• Undersøge forskellene i omkostninger og effekter hos dem, der får en indsats i henhold til den danske model af IPS hhv. Sherpa og dem, der får den almindelige indsats
• Undersøge de organisatoriske udfordringer og muligheder, der gør sig gældende ved indførelse af de to modeller og undersøge, hvorledes målgruppen oplever indsatsen i de to tilbud i forhold til den almindelige indsats

IPS:
• Har en sygdom i det skizofreniforme spektrum (F2) eller en bipolar sindslidelse (F31) eller tilbagevendende depression (F33) og hvis F31 eller F33 - diagnose mere end tre års tilknytning til det psykiatriske behandlingssystem
• Er 18 år eller ældre
• Har udtrykt ønske om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
• Er ledig eller modtager kontanthjælp eller modtager sygedagpenge og vurderes at være vurderes at være i matchgruppe 2 eller 3 eller modtager førtidspension
• Har givet informeret samtykke.
Eksklusionskriterier:
• Er ledig eller modtager kontanthjælp men tilhører matchgruppe 1
• Får folkepension
• Ønsker ikke at afgive informeret samtykke

Sherpa:
• Har en diagnose indenfor det affektive spektrum (F30-39) eller en angstdiagnose (F40-41)
• Tilhører matchgruppe 2 eller 3
• Kun har haft tilknytning til det psykiatriske behandlingssystem igennem de sidste 3 år
• Har været tilknyttet enten det ordinære arbejdsmarked eller været i uddannelse indenfor de sidste 2 år
• Har udtrykt ønske om tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnåelse af en uddannelse som et vigtigt mål
• Taler, læser og forstår dansk
• Er under 60 år
• Har givet informeret samtykke
Eksklusionskriterier:
• En somatisk sygdom, der giver anledning til nedsat arbejdsevne
• Alkohol- eller stofafhængighed
• Har værge
• Retslig foranstaltning mht. den psykiatriske behandling hvorfor personen ikke kan deltage i et videnskabeligt forsøg, der bygger på frivillig deltagelse.
• Ønsker ikke at afgive informeret samtykke

StatusIgangværende
Periode01/02/201201/10/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Psychosocial Interventions, Randomized Controlled Clinical Trial, Mood Disorders, recovery

ID: 36411926