Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

ImmunoPsykiatri - Immunologiske årsager til Psykiatriske sygdomme

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro: Immunsystemets involvering i udviklingen af psykiatriske sygdomme har fået fornyet fokus efter opdagelsen af antistoffer mod hjernevæv, som kan forårsage psykiatriske symptomer, samt at nye epidemiologiske og genetiske studier kæder immunsystemet sammen med skizofreni og affektive sygdomme. Identifikation af inflammatoriske mekanismer, som har en kausal rolle ved skizofreni og affektive sygdomme, vil have store perspektiver og være et gennembrud inden for psykiatrisk forskning.
Metoder: Vi anvender de omfattende danske registre med adgang til informationer om immun-relateret eksponering som infektioner og autoimmune sygdomme. Særligt studier af cerebrospinalvæsken (CSF) har manglet, og vi vil udføre de første store undersøgelser af de omfattende målinger af immun-relaterede markører i CSF og blod tilgængelige i de danske laboratorie- og biobankregistre, og dets sammenhænge med skizofreni og affektive sygdomme samt immun-relaterede geners indflydelse. Herudover vil vi udføre omfattende immunologiske undersøgelser, inkluderende omics og systems biology analyser på CSF og blod i et nyt klinisk studie på patienter med nyligt diagnosticeret skizofreni og affektive sygdomme samt på gemt biobank materiale.
Vores team består af danske og internationale forskere inden for psykiatri, epidemiologi, immunologi, neurologi og klinisk forskning
Resultater (forventede): Vi har og vil løbende publicere resultaterne.
Diskussion/impact (forventet): Disse detaljerede undersøgelser af immunsystemets rolle ved skizofreni og affektive sygdomme kan resultere i et paradigmeskift i forståelsen af sygdommene, forbedre diagnostikken og bane vejen for nye skræddersyede behandlingsmetoder.
StatusIgangværende
Periode01/01/201431/12/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Anxiety Disorders, Behavioral, emotional disorders onset child/adolescence, Eating Disorders, Mood Disorders, Neurocognitive/Organic Disorders, Neurodevelopmental Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Biomarkers, Cognition, Epidemiologic, Genetic Techniques, Pharmacology, Registerbased research, Meta-Analysis, Observational Study, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 59594096