Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstadens Psykiatri - en del af Københavns Universitetshospital

Etablering af ECT database

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Biomarkers in Clozapine responding Schizophrenia, BiCS

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. Oxidative stress and mitochondrial function in depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Depression farmakoepidemiologi

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. Glucose regulation, diabetes and risk of depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. The role of antidiabetics in depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. Treatment Resistant Depression (TRD)

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro: ECT er fortsat en vigtig og meget effektiv behandling af en række psykiske lidelser. Til trods for behandlingens udbredelse og potentielle bivirkninger findes der ingen central database for anvendelsen af ECT.
Metoder: Databasen vil blive etableret med udgangspunkt i data fra SP. Formålet er både forskning og kvalitetssikring og vil bl.a. omfatte kobling til registre i Danmarks Statistisk, Machine Learning og udvikling af klinisk beslutningsstøtte, samt undersøgelse af sammenhænge imellem stimulusparametre og kliniske karakteristika og behandlingsrespons/bivirkninger
Resultater (forventede): Vi forventer at kunne afdække sammenhænge imellem kliniske, farmakologiske og genetiske forhold og krampekvalitet og behandlingseffekt samt risiko for bivirkninger.
Diskussion/Impact (forventet): Det forventes at databasen vil kunne bidrage væsentligt til at øge den kliniske kvalitet af ECT, forebygge bivirkninger og danne ny viden om hvilke parametre der er afgørende for ECT’s kliniske effekt.
StatusIgangværende
Periode01/01/202001/01/2028

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Mood Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Physical Treatments, Registerbased research

ID: 61798561