Research
Print page Print page
Switch language
Hvidovre Hospital - a part of Copenhagen University Hospital

Miracle D6402C00001

Project: Types of projectsProject

View graph of relations
Et fase 2 b, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg til evaluering af effekten, sikkereheden og tolerabiliten af oral behandling med AZD9977 og dapagliflozin hos patienter med hjertesvigt med venstre ventrikels uddrivningsfraktion(LVEF) under 55 % og kronisk nyresygdom.
EudraCT 2020-003126-23
StatusCurrent
Period15/05/202115/05/2022

ID: 66422139