Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Hvidovre Hospital - en del af Københavns Universitetshospital

Skyldes epidemien af Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Danmark en øget forekomst af methicillin resistente coagulase negative stafylokokker

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Høgh, Birthe (Projektdeltager)
  • Larsen, Karina, Danmark (Projektdeltager)
  • Westh, Henrik, Danmark (Projektdeltager)
  • Faria, Nuno, Danmark (Projektdeltager)
  • Conceicao, Teresa, Danmark (Projektdeltager)
  • Bartels, Mette Damkjær, Danmark (Projektdeltager)
  • Karlsmark, Tonny, Danmark (Projektdeltager)
  • de Lencastre, Herminia, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Baggrund MRSA blev en anmeldelsespligtig sygdom i november 2006. MRSA er den førende årsag til hospitalserhvervet infektioner i verden og er i mange lande en tiltagende hyppig årsag til infektioner i almen praksis. I Danmark er set en epidemisk stigning i antallet af MRSA infektioner og i København er stigende overvejende set i almen praksis med spredning ind på sygehuse. Stigningen er kun for en mindre andel forårsaget af MRSA importeret fra andre lande. De fleste MRSA synes udviklet i Danmark. Når en S. aureus bliver til en MRSA er det fordi den erhverver resistensgenet mec. mec laver et cellevægsprotein der gør MRSA modstandsdygtig overfor alle antibiotika i penicillin og cefalosporin grupperne. Netop disse antibiotika er hjørnestenen i næsten al infektionsbehandling. Herudover har MRSA ofte resistens overfor andre antibiotika og nogle MRSA kan kun behandles af ganske få, meget specielle antibiotika. mec genet sidder i et større mobilt genetisk element kaldet Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec). Foruden resistens koder SCCmec også for enzymer der kan mobilisere SCCmec fra stafylokok genomet hvorved SCCmec kan spredes indenfor forskellige stafylokok arter. Dette sker specielt i S. aureus og hudens stafylokokker de coagulase negative staphylokokker (CoNS) S. epidermidis og S. haemolyticus, men der findes kun ringe konkret viden herom. SCCmec findes i 6 hovedtyper hvor type IV er den mest almindelige i Danske MRSA. I Danmark har vi en unik situation hvor MRSA stiger i samfundet. SCCmec type IV findes i næsten alle disse MRSA men vi forstår ikke hvor den kommer fra. Der må være et reservoir af resistens gener formentlig i CoNS. Men den genetiske baggrund for methicillin resistens i CoNS er ikke undersøgt i danske CoNS de sidste 10 år. Vores hypotese er at SCCmec kassetten er almindelig i CoNS og at den derfra spredes til almindelige S. aureus der bliver til MRSA. Materiale og metoder. Vi vil undersøge forekomsten af S. aureus hos patienter hvor denne bakterie er meget hyppig. S. aureus vil findes ved næsepodninger (lige inden for næseboret) samt ved podning fra sår. Hos de samme patienter vil vi undersøge for deres CoNS ved podning fra næseryggen, fingerspidserne, albuebøjningen samt fra intakt hud omkring sår. I samarbejde med børneafdelingen på Hvidovre Hospital vil vi undersøge 40 børn i alderen 6 måneder til 2 år som kommer i børnemodtagelsen. Disse børn repræsenterer det almindelige samfund udenfor hospitaler og netop børn er dem som har flest stafylokokinfektioner. I samarbejde med Dermatologisk afdeling/Sårcenteret Bispebjerg Hospital vil vi undersøge 40 patienter med kroniske bensår. Disse patienter repræsenterer tæt hospitalskontakt med mulighed for at have resistente hospitals bakterier Fra vores eget MRSA ambulatorium vil vi undersøge 40 patienter med kendt MRSA. Disse patienter har SCCmec i S. aureus men vi ved ikke om den samme SCCmec findes i deres CoNS. Fra hver patient vil vi registrere køn og alder samt hvorfra podningen er taget. Når bakterierne er identificeret vil det oprindelige prøvemateriale destrueres og bakterie isolater vil blive anonymiseret og vil ikke kunne identificeres tilbage til en patient. De fundne S. aureus og CoNS vil herefter blive undersøgt med en lang række fenotypiske og genotypiske metoder. Projekt start er 29. maj 2007. Alle patient prøver vil blive indsamlet inden 1. september 2007. Projektansvarlig Kliniskforskningslektor overlæge Henrik Westh, Klinisk mikrobiologisk afd, Hvidovre Hospital. Yngre medarbejdere. Nuno Faria og Teresa Conceicão begge PhD studerende fra ITQB Portugal. De er 3 måneder på KMA Hvidovre Hospital. Resevelæge, PhD studerende Mette Damkjær Bartels og Seniorforsker Kit Boye, Klinisk mikrobiologisk afd, Hvidovre Hospital. Samarbejde Børneafdeling Hvidovre Hospital, Professor Birthe Høgh. Dermatologisk afdeling/Sårcenteret, Bispebjerg Hospital, Ledende overlæge Tonny Karlsmark. Professor Herminia de Lencastre ITQB, Portugal. Etiske overvejelser I forbindelse med et rutine besøg i ambulatorium eller et besøg i børnemodtagelsen vil der blive indhentet informeret samtykke fra alle patienter/forældre samt underskrift på standard blanket ”Informeret samtykke til deltagelse i et biomedicinsk forsøg”. Forsøgspersonerne herunder indehaverne af forældremyndigheden vil blive tilbudt en dags betænkningstid. Skriftlig information om det biomedicinske forsøg vil blive udleveret af læge eller en professionel projektsygeplejerske. Mundtlig information om det biomedicinske forsøg vil blive afgivet af læge eller en professionel projektsygeplejerske. Alle podninger tages fra huden eller fra næseboret, så der er ikke nogen risiko eller ubehag ved podninger. Når børn skal deltage i dette biomedicinske forsøg er det fordi netop børn og børnefamilier er plaget af S. aureus infektioner som børnesår og bylder. Vores aktuelle viden stammer i øjeblikket overvejende fra USA hvor der er en epidemisk spredning af MRSA infektioner blandt børn. Disse infektioner kan ikke behandles med gængse antibiotika. Det er således vigtigt at inkludere mindreårige forsøgspersoner. Projektet vil i første omgang ikke have betydning for den enkelte forsøgsperson, men vil skabe viden og store fordele for den pågældende patientgruppe som de mindreårige tilhører. Som konklusion vurderes det, at der er ingen risici, bivirkninger eller ulemper for forsøgspersonerne eller deres pårørende.
StatusAfsluttet
Periode18/07/2011 → …
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32577276