Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Hvidovre Hospital - en del af Københavns Universitetshospital

Præstationsovervågning og perfektionistiske træk hos unge med nuværende og med tidligere anoreksi, ph.d.-projekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Precision Brain-Circuit Therapy (Precision-BCT)

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 • Mette Bentz (Projektdeltager)
 • Tine Pedersen (Projektdeltager)
 • Kerstin J Plessen (Projektdeltager)
 • Jens Richardt Møllegaard Jepsen (Projektdeltager)
 • Siebner, Hartwig R. (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Baggrund
Et forskningsprojekt der har til hensigt at øge vores viden om de psykologiske og neurobiologiske karakteristika, der adskiller dem, der rammes af anoreksi (nervøs spisevægring, herefter AN), fra dem, der ikke gør. En sådan viden vil give mulighed for at supplere behandlingen med elementer, der er målrettet disse vanskeligheder.

Design
Projektet indeholder både en klinisk undersøgelse, psykologisk undersøgelse og en hjerneskanning. I den kliniske og psykologiske del af projektet fokuseres på de unges evne til at forstå sociale samspil.

I skanningsdelen fokuseres der på de unges præstation på en opgave, og hvordan de overvåger deres egen præstation. Begge disse funktioner er i den senere tid fundet at være påvirkede hos voksne patienter med AN, og der er mistanke om, at de medvirker til at vedligeholde sygdomstilstanden og besværliggøre behandling. Fælles for de to fokusområder er også, at de ikke er undersøgt hos børn og unge på denne måde tidligere.

Patienter kan frit vælge at deltage i hele eller en del af projektet, som også indebærer, at forældrene besvarer spørgsmål om barnets udvikling og eventuelle problemer i hverdagen.

Projektets grundlag er en grundig klinisk kortlægning af patientens nuværende og tidligere symptomer. Dertil kommer en række neuropsykologiske tests, der udføres mundtligt eller med blyant og papir, og som er almindeligt anvendt til denne aldersgruppe. Social kognition undersøges ved en række opgaver vedrørende social forståelse og social aflæsning af filmklip og fotos.

Præstationsovervågning undersøges ved, at der tages billeder af hjernen i en MR-skanner på Hvidovre Hospital, mens der udføres nogle simple opgaver. For de deltagere, der deltager i hele projektet, vil tidsforbruget være ca. 10½ timer fordelt på tre besøg, for forældre ca. 3 timer samtidig med et af barnets besøg.

Rekruttering af deltagere
Til forskningsprojektet inkluderes min. 30 nuværende patienter, som inviteres i forbindelse med deres behandling og i samarbejde med den ansvarlige behandler.
Yderligere inviteres min. 30 unge, der tidligere har været i behandling for AN. Som kontrolgruppe inviteres unge fra centrets optageområde via henvendelse til skoler.

Inklusionskriterier
Nuværende patienter:
Patienter ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Alder 14-22 år (begge inkl.)
Diagnosticeret AN med varighed max. 1 år
Alvorligt undervægtige
Patient og forældre giver informeret samtykke til deltagelse

Tidligere patienter:
Alder 14-22 år
Tidligere været i behandling for AN ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Sund kropsvægt gennem mindst et år
Rask af sin AN
Den tidligere patient og forældre (for unge under 18 år) giver informeret samtykke til deltagelse

Raske kontroller:
Rekrutteres via skoler med de samme optagelsesområder, som patienterne tilhører.
Unge og forældre giver informeret samtykke til deltagelse
Sund kropsvægt
Ingen nuværende eller tidligere akse 1-diagnose

Eksklusionskriterier:
Psykofarmaka
Udviklingsforstyrrelse
IQ under 70
Født før 36. graviditetsuge
Hovedtraume med bevidsthedstab
Neurologiske sygdomme
Tandbøjle eller indopereret metal

Hvordan kan jeg deltage:
Henvisning via egen behandler eller kontakt:
Psykolog, Ph.d.-stud. Mette Bentz eller psykolog, ph.d.-stud. Tine Pedersen på tine.pedersen@regionh.dk eller telefon 38 64 11 48
StatusAfsluttet
Periode01/03/201201/11/2017

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Eating Disorders, Neuroimaging, Observational study

ID: 49154893