Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Hvidovre Hospital - en del af Københavns Universitetshospital

En videnskabelig undersøgelse af luftvejsinfektion forårsaget af Metapneumovirus hos børn

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. Parv4

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Akutte luftvejsinfektioner hos børn har store sociale konsekvenser for småbørnsfamilier, betydelig samfundsøkonomisk betydning og er på globalt plan en hyppig dødsårsag. Human Metapneumovirus (hMPV) blev identificeret i Holland i 2001 og er et luftvejs patogent virus, som klinisk ligner respiratorisk synsytial virus (RSV), der er den hyppigste årsag til nedre luftvejsinfektion hos små børn. hMPV udskilles i næsesekreter, men hvorvidt det udskilles i spyt, urin og afføring vides ikke. Da hMPV tilsyneladende ligner RSV, er udskillelsesmønsteret for dette virus vigtig at få klarlagt. På børneafdelingen, Hvidovre Hospital undersøges børn, der indlægges med luftvejssymptomer rutinemæssigt for RSV og hMPV i næsesekretet. Undersøgelsen vil inkludere børn, som indlægges med hMPV-infektion på børneafdelingen, Hvidovre Hospital i vintersæsonen 2003/04. Disse børn vil få lavet i alt 4 næsesekretprøver, 4 spytprøver, 4 urinprøver og 4 afføringsprøver i løbet af 3 uger for at se hvor og hvor længe virus udskilles. Såfremt hMPV udskilles i spyt, vil dette materiale i fremtiden kunne overvejes som alternativ til næsesekret til diagnostik af luftvejsinfektioner hos børn. Vi forventer, at undersøgelsen vil bringe viden om udskillelsesforhold for hMPV hos børn, som vil kunne få betydning for isolationsregimer på børneafdelingerne og for hygiejnerutiner i daginstitutionerne.
StatusAfsluttet
Periode01/11/200301/12/2008
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32567658