Sygeplejerskers arbejdsglæde i neurorehabilitering - en hermeneutisk analyse

  Abstract

  Baggrund: Rehabilitering af patienter med en erhvervet hjerneskade i tværfaglige teams, skaber de bedste betingelser for rehabiliteringsforløbet, ligesom sygeplejerskers arbejdsglæde har betydning for kvaliteten af patientplejen. Problemformulering: Hvordan oplever sygeplejersker arbejdsglæde i en neurorehabiliterings afdeling Metode: En narratologisk, hermeneutisk tilgang med kvalitative interviews, danner det empiriske grundlag i analysen, hvor en tematisk analysemetode anvendes. Fund: Sygeplejersker kan definere deres rolle og genstandsfelt i neurorehabiliteringen og besidder arbejdsglæde. Der identificeres forskellige faktorer, for sygeplejerskers oplevelse af arbejdsglæde. De centrale fund viste sig i temaerne tid til rådighed, dilemmaet mellem mulige etiske hensyn og tværfaglige samarbejde – en nødvendig udfordring. Konklusion og perspektivering: Ledelsen har et stort ansvar for bevarelse af sygeplejerskers arbejdsglæde samt for at skabe rammerne for at tværfagligheden trives og udvikles. Derudover for at relationen mellem de tværfaglige samarbejdspartnere styrkes, hvilket kan medvirke til at skabe og fastholde arbejdsglæde i rehabiliteringen.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus Universitetsforlag
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 31 May 2014

  Cite this