Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring: Læringsteoretiske perspektiver på et co-teaching program om recovery

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  1. Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  2. Konstruktionen af fremtidens psykiatri

    Research output: Contribution to journalLiterature reviewCommunication

View graph of relations
I 2013 etablerede psykiatrien i Region Hovedstaden, Danmark, et undervisningsprogram om recovery for sundhedsprofessionelle. En underviser, der havde levet erfaring som tidligere patient, og en underviser med sundhedsprofessionel og pædagogisk baggrund stod for planlægning og gennemførsel af en-dages workshops for alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringer af programmet viste et udtalt engagement i den personlige fortælling fra underviseren med levet erfaring. Denne artikel diskuterer, hvordan engagementet kan forstås. Evalueringsmaterialet analyseres ud fra et læringsteoretisk perspektiv og fokuserer på 1) betydningen af fortællingens emotionelle indhold, 2) den rolle-bytning, der, sammenlignet med hverdagen i psykiatrien, fandt sted idet underviseren med levet erfaring på workshoppene fremstod som vidende ”ekspert”, fremfor som støtte-krævende patient, mens den sundhedsprofessionelles rolle i nogen grad blev sekundær, og 3) workshoppene som et læringsrum, der potentielt aktiverer refleksioner over strukturer og organisering af arbejdspraksis.
Co-teaching skaber læringspotentialer for sundhedsprofessionelle. Fortællingen bekræfter de sundhedsprofessionelle i meningsfuldheden i deres arbejde. Kritiske elementer vækker genkendelse og sætter spørgsmålstegn ved det psykiatriske arbejdes organisering.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Psykisk Helsearbeid
Volume15
Issue number4
Pages (from-to)309-322
Number of pages14
ISSN1503-6707
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2018

ID: 56332564