Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 1. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019

  Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

 1. Improved food literacy among schoolchildren as an effect of a food camp intervention: Results of a controlled effectiveness trial

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Associations between previous sport and exercise experience and physical literacy elements among physically inactive Danes

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Programme theory and realist evaluation of the 'Smoke-Free Vocational Schools' research and intervention project: a study protocol

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Mental health and physical activity in vocational education and training schools students: a population-based survey

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser
2019 (UNG19 EUD) er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der tegner et nuanceret billede af
erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, trivsel og
helbred.
Undersøgelsen er den første af sin art, da den er
repræsentativ på regionsniveau og for erhvervsuddannelsernes fire hovedområder. Desuden inkluderer den både hovedforløbs- og grundforløbselever
samt EUD- og EUX-elever. I alt 6.119 elever har
deltaget, og resultaterne i form af data om deres
sundhed og trivsel præsenteres i denne rapport.
Det er vores håb, at resultaterne fra UNG19 EUD vil blive
brugt til at prioritere, planlægge og målrette sundhedsfremmende indsatser på erhvervsuddannelserne. De
erhvervsskoler, der har deltaget i UNG19 EUD, har
modtaget en skolerapport med egne tal, der kan
sammenlignes med de nationale tal i denne rapport.
UNG19 EUD er gennemført af Sundhedsfremme,
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).
Undersøgelsen er udført som en del af projekt Røgfri
Erhvervsskoler, som har modtaget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet, og som gennemføres i et
samarbejde mellem SDCC, Hjerteforeningen og
Kræftens Bekæmpelse.
UNG19 EUD er udført med opbakning fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Danske Erhvervsskolerog Gymnasier, Danske SOSU-skoler og Sundhedsstyrelsen samt i samarbejde med Statens Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet, der parallelt har
gennemført en tilsvarende undersøgelse på de
gymnasiale uddannelser - Sundhed og trivsel på
gymnasiale uddannelser 2019 (UNG19 GYM).
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har
bidraget til UNG19 EUD. En stor og velment tak til de
58 erhvervsskoler og over 6.000 erhvervsskoleelever,
der har prioriteret og afsat tid til at deltage i undersøgelsen til trods for en tidspresset hverdag, og hvem
foruden UNG19 EUD ikke havde været mulig.
Derudover skal lyde en tak til Statens Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet og til de andre
organisationer, der har bidraget med input til UNG19
EUD-spørgeskemaet: Sundhedsstyrelsen;
Forbrugerrådet Tænk; Center for Klinisk Forskning og
Forebyggelse, Frederiksberg Hospital; Kræftens
Bekæmpelse; Hjerteforeningen og DTU, Fødevareinstituttet.
Endelig vil vi gerne takke lærere og elever fra TEC,
Gladsaxe for at hjælpe med at pilotteste UNG19
EUD-spørgeskemaet, og de mange, som har hjulpet
med dataindsamlingen.
Vi håber rapporten giver anledning til en masse
forebyggelse og sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne i Danmark.
God læselyst!
Original languageDanish
Title of host publicationSundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019
Number of pages100
Publication dateFeb 2020
ISBN (Print) 978-87-92759-31-3
ISBN (Electronic)978-87-92759-32-0
Publication statusPublished - Feb 2020

ID: 61371175