Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Studerendes oplevede mestringsforventning i faget "Interview som redskab til indsamling af data"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

  1. Rigshospitalets Tværprofessionelle Uddannelsessymposium

    Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

  1. Patientinddragelse- og pårørendeinddragelse i det moderne sundhedsvæsen: Fælles beslutningstagning i et narrativt perspektiv

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

View graph of relations
Indledning Uddannelsen Master i Klinisk Sygepleje (MKS) består af fire moduler, her videreuddannes sygeplejersker til, at fungere som eksperter i klinisk sygeplejepraksis mhp. at sikre sammenhæng mellem forskning, udvikling og praksis. Der arbejdes med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af klinisk praksis (Studienævnet for Sundhedsvidenskab 2014). Der kan være stor forskel på de studerendes erfaringer med teoretisk læring og tilgang til at være studerende på universitetet. Generelt er sygeplejersker udfordret af at bygge bro mellem teori og praksis (Malik, McKenna, Griffiths 2017). På baggrund af denne viden, har jeg for at komme en forståelse lidt nærmere indledningsvist gennemført et kort telefoninterview med en tidligere MKS studerende. Det tyder på, at tidligere studerende ved MKS ikke har prøvet at gennemføre et interview som en del af undervisningen i faget ”Interview som redskab til indsamling af data”. Idet vi ved, at aktiverende undervisning, hvor studerende involveres i deres egen læringsproces, er af betydning for forståelsen af sammenhænge og ikke mindst koblingen mellem teori og praksis (Rienecker, Jørgensen, Dolin & Ingerslev 2013; Rienecker & Jørgensen 2015), vil det derfor være relevant, at afprøve en sådan intervention med de 26 MKS studerende i denne undervisning hvor der var 8 lektioner til rådighed. Motivering for læring er i vid udstrækning påvirket af studerendes forventninger til egen mestring, af den konkrete opgave, de bliver stillet overfor (Skaalvik & Skaalvik 2015). For at støtte de studerendes læring, har det altså betydning, at man tilrettelægger undervisningen, så de udfordres, men også støttes i deres udvikling (Vygotsky 2004). I lyset af de studerendes generelle kendte udfordringer med at bygge bro mellem teori og praksis (Malik, et al 2017), vurderer jeg, at det vil være en stor hjælp for fremtidig planlægning af kursets undervisning, at opnå viden om de studerendes oplevede mestringsforventning (MF), når de udfordres på at bruge interview som redskab til indsamling af data. Problemformulering Hvordan kan praktisk afprøvning af interview som metode støtte udviklingen af de studerendes oplevede mestringsforventning i faget ”Interview som redskab til indsamling af data”?
Original languageDanish
Title of host publicationImproving University Science Teaching and Learning : Pedagogical Projects 2018, vol. 11
EditorsFrederik Voetmann Christiansen, Kirstine Dahl, Idunn Prestholm
Number of pages13
Volume11
Place of PublicationCopenhagen
PublisherDepartment of Science Education, University of Copenhagen, Denmark
Publication date8 Jan 2018
Pages15-27
Publication statusPublished - 8 Jan 2018
SeriesImproving University Science Teaching and Learning – Pedagogical Projects
Volume11
ISSN1904-2000

ID: 56583841