Short-range intercellular calcium signalling in bone

Original languageEnglish
Place of PublicationAfholdt 07.10.06, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Anneksauditorium A, Studiestræde 6
Publication statusPublished - 2005

Cite this