Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

”Så de lod mig bare være …” – eksempler på veje fra psykiatrisk til retspsykiatrisk patient

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  1. Kriminalitetsprofiler i en dansk retspsykiatrisk population - udfordringer for psykiatriens kriminalitetsforebyggende opgave?

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
Issue number3
Pages (from-to)287-306
ISSN0029-1528
Publication statusPublished - 2020

    Research areas

  • Health Sciences - recovery, kriminalitetsforebyggelse, pårørende, patientperspektiv

ID: 61786719