Ret til raskmelding er et vigtigt skridt imod diskrimination af tidligere psykisk syge

Cite this