Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Rekrutteringsudfordringer i projektet "Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling"

Research output: Book/ReportReport

View graph of relations
Denne rapport indeholder afrapporteringen af et projekt om rekrutteringsudfordringer i familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er et partnerskabsprojekt imellem Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium (herefter ”Forebyggelseslaboratoriet”) og Familie og Alkohol i Guldborgsund og Lolland Kommune. En tidlig udgave af projektet blev første gang præsenteret på Forebyggelseslaboratoriets netværksmødeb d. 19. november 2018 af Guldborgsund og Lolland Kommune.
Original languageDanish
ISBN (Electronic)978-87-93775-06-0
Publication statusPublished - Apr 2020

ID: 62270388