Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Protein Biomarkers And Prognosis in Non-Obstructive Coronary Artery Disease

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

 1. Impaired coronary flow velocity reserve is associated with cardiovascular risk factors but not with angina symptoms

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Inflammation, non-endothelial dependent coronary microvascular function and diastolic function-Are they linked?

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Prognosis and Reclassification by YKL-40 in Stable Coronary Artery Disease

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Pro-inflammatory biomarkers in women with non-obstructive angina pectoris and coronary microvascular dysfunction

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
skæmisk hjertesygdom er blandt de hyppigste dødsårsager på verdensplan hos både mænd og kvinder, men majoriteten af kvinder med brystsmerter har ingen obstruktiv koronarsygdom ved kranspulsåreundersøgelse. Disse patienter lider af vedvarende symptomer, gentagne indlæggelser og undersøgelser, og de har en forøget risiko for hjerte-kar sygdom sammenlignet med asymptomatiske kvinder. Koronar mikrovaskulær dysfunktion er tilstede hos op til halvdelen af disse patienter, og er relateret til forværret prognose. Udvikling af effektive diagnostiske undersøgelser og behandling vanskeliggøres af manglende viden om sygdommens patogenetiske proces.
Denne afhandling er del af iPOWER studiet, hvis mål er at evaluere forskellige diagnostiske undersøgelsesmodaliteter, samt at fastslå om rutinemæssig undersøgelse af koronar mikrovaskulær dysfunktion er praktisk mulig, og om det identificerer kvinder med forøget risiko. De vigtigste inklusionskriterier var kvindeligt køn og en kranspulsåreundersøgelse uden obstruktiv koronarsygdom.
I afhandlingens to første studier undersøgte vi associationer mellem protein biomarkører relateret til hjerte-kar sygdom og koronar mikrovaskulær dysfunk tion undersøgt med transtorakal Doppler ekkokardiografi og positron emissions tomografi. Flere biomarkører var associeret med koronar mikrovaskulær dysfunktion, og størstedelen af disse var funktionelt forbundne med pro-inflammatoriske signalveje.
I det tredje studie fulgte vi de inkluderede kvinder i 4.5 år ift. et kombineret endepunkt bestående af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt, hjertesvigt, apopleksi og koronar revaskularisering. Undersøgelse for koronar mikrovaskulær dysfunktion var praktisk muligt hos langt størstedelen af kvinderne, og tilstedeværelse af mikrovaskulær dysfunktion var uafhængigt associeret med dårlig prognose.
Original languageEnglish
PublisherKøbenhavns Universitet
Number of pages48
Publication statusPublished - 1 Jul 2020

  Research areas

 • Health Sciences - koronar sygdom, biomarkør, mikrovaskulær funktion, Kvinder

ID: 61653591