Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Om forskning og kreative miljøer i Danmark: En dansk forskningsmiljö i världsklass

Research output: Book/ReportBookCommunication

 1. Effect of the natural sweetener xylitol on gut hormone secretion and gastric emptying in humans: a pilot dose-ranging study

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Association between ketosis and changes in appetite markers with weight loss following a very low-energy diet

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Circadian variations in plasma concentrations of cholecystokinin and gastrin in man

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Gut Mucosal Gene Expression and Metabolic Changes After Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Svensk naturvetenskaplig/biomedicinsk grundforskning har tappat
sin internationellt ledande position, samtidigt som svensk kunskapsindustri
har fått problem. Finns här ett samband? Problemen
har fördjupats under de senaste två decennierna, exemplifierat av
turbulensen kring Pharmacia, AstraZeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson,
Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv.
Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex
att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet
handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer
om att använda pengarna på rätt sätt.
Det finns alltid en risk att forskningspolitiska satsningar får karaktär
av näringspolitik, eftersom politiker tenderar att blanda samman
begreppen forskning och produkt-utveckling.
Frågan är: Hur skapar man de förutsättningar - den kreativa miljö -
som krävs för att forskare, uppfinnare och innovatörer/entreprenörer
ska göra upptäckter och utveckla framtidens innovationer?
Vad kan man göra för att gynna framväxten av kreativa miljöer?
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherDotGain AB, Malmö 2014
EditionSupplement 32, SMHS 2014
Number of pages66
ISBN (Print)978-91-979260-8-9
Publication statusPublished - 2014

ID: 44793749