National klinisk retningslinje udarbejdet i samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Kræft: Non-melanom hudcancer hos organtransplanterede – Screening, forebyggelse, behandling og opfølgning.

Katrine Togsverd-Bo, Anita Gothelf, Martin Heje, Merete Hædersdal, Hans Lomholt, Alessandro Venzo

Cite this