Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Malign pleuraeffusion

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 1. Surfactant therapy of respiratory distress syndrome

  Research output: Contribution to journalReviewResearchpeer-review

 2. DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft – resumé af årsrapport 2020

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 3. Nærdødsoplevelser

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Hjertestop hos en patient med langt QT-syndrom i androgendeprivationsterapi

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 5. Leder - Rosenrot

  Research output: Contribution to journalEditorialResearch

 1. Assessment of competence in local anaesthetic thoracoscopy: development and validity investigation of a new assessment tool

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Hydroxychloroquine as a primary prophylactic agent against sars-cov-2 infection: a cohort study

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Automatic and Objective Assessment of Motor Skills Performance in Flexible Bronchoscopy

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Incidensen af malign pleuraeffusion (MPE) er stigende og ofte forbundet med stor symptombyrde for patienten. Der er andre lindrende behandlingsmuligheder end blot pleuracentese. Patienter med recidiverende, symptomgivende MPE bør konfereres med en lungemediciner med ekspertise i pleurasygdomme mhp. optimal og individualiseret behandling
Original languageDanish
JournalUgeskrift for læger [online]
ISSN1603-6824
Publication statusPublished - 26 Apr 2021

ID: 67851867