Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Anxiety Disorders in Youth (CAS-CBT)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@article{f4b7c62ba66945189f52061f6e1a8bc0,
title = "M{\aa}leegenskaper ved den norske versjonen av Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Anxiety Disorders in Youth (CAS-CBT)",
abstract = "Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CAS-CBT) er et sk{\aa}ringsverkt{\o}y som vurderer terapeuters etterlevelse og kompetanse i (manualbasert) terapi for barn og unge med angst. CAS-CBT er inspirert av Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (CTACS; Barber, Liese, & Abrams, 2003), og utviklet i Norge av Jon Bj{\aa}stad og kollegaer (2015). Sk{\aa}ringsverkt{\o}yet best{\aa}r av 11 sp{\o}rsm{\aa}l som kartlegger etterlevelse og kompetanse fordelt p{\aa} tre dimensjoner: 1) Kognitiv terapistruktur; 2) Prosess- og relasjonsferdigheter; 3) Tilretteleggelse for gjennomf{\o}ring av m{\aa}l for timen. Det systematiske litteraturs{\o}ket resulterte i totalt 85 treff, hvorav to publikasjoner til slutt ble inkludert. Begge var fra norske kliniske utvalg der instrumentet ble brukt ved behandling av angst hos barn (7–15 {\aa}r). Den eksplorerende faktoranalysen som ble gjennomf{\o}rt i den ene studien identifiserte to faktorer. Begge viste god indre konsistens. Interraterreliabilitet, basert p{\aa} gjennomsnittssk{\aa}rene for etterlevelse og kompetanse mellom ekspertene og studentene som sk{\aa}ret videoene, var tilfredsstillende til utmerket. Test-retest reliabilitet var unders{\o}kt i en studie og viste utmerket resultat. Normdata er ikke relevant for dette instrumentet. CAS-CBT har noe begrenset psykometrisk dokumentasjon. Reliabilitetsm{\aa}lene varierte noe, men var i hovedsak god til utmerket. Faktorstrukturen f{\aa}r frem andre faktorer enn de som skisseres i instrumentbeskrivelsen. Det kan derfor stilles sp{\o}rsm{\aa}l om hvorvidt instrumentet m{\aa}ler det som er tiltenkt. Det er ikke foretatt andre studier som belyser begrepsvaliditeten enn den eksplorerende faktoranalysen. Det er {\o}nskelig med flere studier som unders{\o}ker instrumentets psykometriske egenskaper.",
author = "{Lene-Mari Potulski}, Rasmussen and Puggaard, {Louise Berg}",
year = "2019",
month = "9",
day = "3",
language = "Dansk",
volume = "1",
journal = "Psyktestbarn",
issn = "1893-9910",
number = "2",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Måleegenskaper ved den norske versjonen av Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Anxiety Disorders in Youth (CAS-CBT)

AU - Lene-Mari Potulski, Rasmussen

AU - Puggaard, Louise Berg

PY - 2019/9/3

Y1 - 2019/9/3

N2 - Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CAS-CBT) er et skåringsverktøy som vurderer terapeuters etterlevelse og kompetanse i (manualbasert) terapi for barn og unge med angst. CAS-CBT er inspirert av Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (CTACS; Barber, Liese, & Abrams, 2003), og utviklet i Norge av Jon Bjåstad og kollegaer (2015). Skåringsverktøyet består av 11 spørsmål som kartlegger etterlevelse og kompetanse fordelt på tre dimensjoner: 1) Kognitiv terapistruktur; 2) Prosess- og relasjonsferdigheter; 3) Tilretteleggelse for gjennomføring av mål for timen. Det systematiske litteratursøket resulterte i totalt 85 treff, hvorav to publikasjoner til slutt ble inkludert. Begge var fra norske kliniske utvalg der instrumentet ble brukt ved behandling av angst hos barn (7–15 år). Den eksplorerende faktoranalysen som ble gjennomført i den ene studien identifiserte to faktorer. Begge viste god indre konsistens. Interraterreliabilitet, basert på gjennomsnittsskårene for etterlevelse og kompetanse mellom ekspertene og studentene som skåret videoene, var tilfredsstillende til utmerket. Test-retest reliabilitet var undersøkt i en studie og viste utmerket resultat. Normdata er ikke relevant for dette instrumentet. CAS-CBT har noe begrenset psykometrisk dokumentasjon. Reliabilitetsmålene varierte noe, men var i hovedsak god til utmerket. Faktorstrukturen får frem andre faktorer enn de som skisseres i instrumentbeskrivelsen. Det kan derfor stilles spørsmål om hvorvidt instrumentet måler det som er tiltenkt. Det er ikke foretatt andre studier som belyser begrepsvaliditeten enn den eksplorerende faktoranalysen. Det er ønskelig med flere studier som undersøker instrumentets psykometriske egenskaper.

AB - Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CAS-CBT) er et skåringsverktøy som vurderer terapeuters etterlevelse og kompetanse i (manualbasert) terapi for barn og unge med angst. CAS-CBT er inspirert av Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (CTACS; Barber, Liese, & Abrams, 2003), og utviklet i Norge av Jon Bjåstad og kollegaer (2015). Skåringsverktøyet består av 11 spørsmål som kartlegger etterlevelse og kompetanse fordelt på tre dimensjoner: 1) Kognitiv terapistruktur; 2) Prosess- og relasjonsferdigheter; 3) Tilretteleggelse for gjennomføring av mål for timen. Det systematiske litteratursøket resulterte i totalt 85 treff, hvorav to publikasjoner til slutt ble inkludert. Begge var fra norske kliniske utvalg der instrumentet ble brukt ved behandling av angst hos barn (7–15 år). Den eksplorerende faktoranalysen som ble gjennomført i den ene studien identifiserte to faktorer. Begge viste god indre konsistens. Interraterreliabilitet, basert på gjennomsnittsskårene for etterlevelse og kompetanse mellom ekspertene og studentene som skåret videoene, var tilfredsstillende til utmerket. Test-retest reliabilitet var undersøkt i en studie og viste utmerket resultat. Normdata er ikke relevant for dette instrumentet. CAS-CBT har noe begrenset psykometrisk dokumentasjon. Reliabilitetsmålene varierte noe, men var i hovedsak god til utmerket. Faktorstrukturen får frem andre faktorer enn de som skisseres i instrumentbeskrivelsen. Det kan derfor stilles spørsmål om hvorvidt instrumentet måler det som er tiltenkt. Det er ikke foretatt andre studier som belyser begrepsvaliditeten enn den eksplorerende faktoranalysen. Det er ønskelig med flere studier som undersøker instrumentets psykometriske egenskaper.

M3 - Tidsskriftartikel

VL - 1

JO - Psyktestbarn

JF - Psyktestbarn

SN - 1893-9910

IS - 2

ER -

ID: 58042775