Ledelse og mentalisering

Torben Heinskou, Ulla Charlotte Beck

Abstract

Psykodynamisk organisationspsykologi er en naturlig tilvækst og udvidelse af den første bog om feltet. Bind II indeholder nye tilgange til at forstå og udvikle organisatoriske relationer imellem de mennesker, som udgør og skaber organisationen. Bogen er inddelt i fem temaer:

•Grupper og organisationer, hvor fokus er på følelser, kultur, mindfulness, negativ formåen og mobning.
•Ledelse, hvor postmoderne ledelsesmetoder bringes frem, beskrives og analyseres i forhold til selvstyrende grupper, mentalisering, teamorienteret ledelse og kønsperspektivet på ledelse.
•Konsulentperspektivet, som beskæftiger sig med coaching og psykodynamisk konsulentarbejde.
•Arbejdskonferencer, som omhandler erfaringer fra udvikling af arbejdskonferencer samt forskning på området.
•Refleksioner, som beskæftiger sig med perspektiver på dokumentationsarbejde samt en psykodynamisk belysning af magt.
Bogen er skrevet til ledere, mellemledere og konsulenter, som arbejder med ledelse, grupper og dynamiske processer i virksomheder. Bogen kan med fordel også indgå som pensum på relevante videregående uddannelser. Torben Heinskou er overlæge og speciallæge i psykiatri. Steen Visholm er cand.psych., ph.d., lektor ved RUC, uddannelsesleder for Masteruddannelse i Organisationspsykologi ved RUC. Bogens øvrige forfattere er psykologer, læger eller samfundsfagligt uddannede og arbejder alle med organisatoriske problemstillinger som ledere, konsulenter og undervisere i organisationspsykologi.
Original languageDanish
Title of host publicationPsykodynamisk organisationspsykologi bind II : På mere arbejde under overfalderne
EditorsTorben Heinskou, Steen Visholm
Number of pages22
Volume2
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzel
Publication date2011
Edition1
Pages175-196
Chapter7
ISBN (Print)9788741255194
Publication statusPublished - 2011

Cite this