Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 1. Behandling af akutte muskelskader

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 2. Postoperativ genoptræning i Sundhedshus Vanløse

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 3. Postoperativ intervention efter benamputation

  Research output: Contribution to journalReviewResearch

 4. Fysisk træning til patienter med diabetisk neuropati

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 5. Fodboldtræning mod bivirkninger af kastrationsbaseret endokrin behandling af prostatakræft

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 1. Methylphenidate as Needed for Fatigue in Patients With Advanced Cancer. A Prospective, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Validation of a Battery of Neuropsychological Tests for Patients With Metastatic Cancer

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. Preoperative high-dose Steroids in Total Knee and Hip Arthroplasty - Protocols for three randomized controlled trials

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Perioperative care guidelines: conflicts and controversies

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

View graph of relations
I denne statusartikel vurderes det, hvorvidt det eksisterende
fysioterapeutiske træningstilbud under behandling af
maligne sygdomme med højdosis kemoterapi og perifer stamcellestøtte
(HD-ASCT) lever op til anbefalingerne i Kræftplan III. Alle
seks hospitaler i Danmark, som behandler patienter med HDASCT,
indgår i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen peger
på, at fysisk aktivitet ikke er højt prioriteret på landets hospitaler.
Fysioterapinormeringen er sparsom, så daglig prioritering er nødvendig,
og enkelte steder er der under indlæggelse ventetid på opstart
af fysioterapi. Træningstilbuddet på landsplan er uensartet,
de fysiske rammer er mangelfulde, og der sættes typisk først ind
med fysisk træning, når funktionsevnenedsættelse er indtrådt.
Original languageDanish
JournalFysioterapeuten
Issue number1
Pages (from-to)34-39
Number of pages6
ISSN1601-1465
Publication statusPublished - 23 Jan 2015

ID: 44852616