Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

FOREBYGGELSE AF URINVEJSINFEKTIONER: Et kvalitativt studie af plejepersonalets udførelse af nedre toilette med fokus på forebyggelse af sundhedssektorerhvervet urinvejsinfektioner

Research output: Other contributionResearch

  1. Identification and characterization of the murine cell surface receptor for the urokinase-type plasminogen activator

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages46
Publication statusPublished - 2019
No renderer: associatesEventPortal,dk.atira.pure.api.shared.model.researchoutput.OtherContribution

ID: 59334657