Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Er patologisk kravafvisning en autismespektrum-forstyrrelse?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 1. The autism diagnostic observation schedule: Patterns in individuals with anorexia nervosa

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 2. Spiseforstyrrelser i en digital tidsalder

  Research output: Other contributionCommunication

 3. Autismespektrumforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? En differentialdiagnostisk udfordring

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 4. Neurocognitive functions and social functioning in young females with recent-onset anorexia nervosa and recovered individuals

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Patologisk kravafvisning (PDA) hos børn beskrives som ekstrem kravafvisende adfærd – også overfor dagligdags krav eller anmodninger, som for eksempel at gå i skole eller tage tøj på. PDA omtales og behandles i nogle sammenhænge som en selvstændig diagnose, forskellig fra autisme spektrum forstyrrelse
(ASF) i øvrigt. Dette skønt evidensen er sparsom. Opfattelsen af autisme har ændret sig siden PDA oprindeligt blev beskrevet, så et bredere spektrum af sværhedsgrader kan omfattes af autisme-begrebet. PDA-adfærd kan derfor også være en del af ASF og måske være mere eller mindre fremtrædende ved ASF.
Studiet her viser, at en gruppe med PDA og ASF ikke kan skelnes fra en gruppe med ASF uden PDA, og det er uvist, om PDA-adfærden kan skyldes andre psykiatriske problemer (komorbiditet). Ved udredning og behandling bør man undersøge komorbiditet, der kunne forklare PDA-symptomer. I praksis bør undersøges, hvad der driver den kravafvisende adfærd.
Original languageDanish
JournalBest Practice Nordic Psykiatri
Publication statusPublished - Mar 2020

ID: 59895019