Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Det raske og det syge nyfødte barn

Research output: Book/ReportBookCommunication

View graph of relations
NEONATOLOGI er en lære- og håndbog om det raske og det syge nyfødte barn. Den henvender sig især til sundhedspersonale, der arbejder med nyfødte børn – herunder sygeplejersker, jordemødre og medicinske kandidater.

I de første kapitler gennemgås almene emner som fosterets udvikling, muligheder for føtal terapi, selve fødslen samt undersøgelse af det nyfødte barn.
Herefter introduceres det mature barn, det for tidligt fødte barn og vækstretarderede børn.

Efterfølgende gennemgås de hyppigste sygdomme, som ses hos nyfødte børn, både arvelige sygdomme og andre abnorme tilstande som opstår før, under og efter fødslen.

Bogen gennemgår vækst og ernæring, medicinering, smertehåndtering og transport af det syge barn. Endvidere giver bogen vejledning til forældre til det syge nyfødte barn, herunder retningslinjer for krisehåndtering.

Denne fjerde udgave er grundigt revideret. Bogen indeholder et opdateret tabel- og billedmateriale, hvor forfatterne specielt vil rette en stor tak til de børn og forældre, der beredvilligt har medvirket hertil.

Bogens tre forfattere er tilknyttet Hvidovre Hospitals Børne- og Neonatalafdeling.

Original languageDanish
PublisherNyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Edition4. udgave
Number of pages400
ISBN (Print) 978-87-17-04360-2
Publication statusPublished - 2014

ID: 44861626