Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Den ængstelige personlighed

Research output: Book/ReportBookCommunication

  1. Personal and parents' life stories in patients with borderline personality disorder

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  2. National klinisk retningslinje for Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

  3. Social anxiety disorder and avoidant personality disorder from an interpersonal perspective

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

View graph of relations
Forlagsbeskrivelse
Hvad vil det sige at have en ængstelig personlighed? Og hvordan kan man psykoterapeutisk arbejde målrettet med denne gruppe? Den ængstelige personlighed har længe været underbelyst i både forskning og teori, ligesom der har manglet specifikke og målrettede psykologiske behandlingsmetoder til mennesker med denne type personlighed. Denne bog belyser den ængstelige personlighed både ud fra et forskningsmæssigt og et klinisk perspektiv. Med afsæt i såvel mentaliseringsteori som metakognitiv interpersonel teori formuleres en psykologisk forståelse af de karakteristiske vanskeligheder og de psykoterapeutiske behandlingsprincipper til denne målgruppe. Dette samles i en række konkrete redskaber til at arbejde psykoterapeutisk med mennesker med denne personlighedstype i både individuel terapi og i gruppeterapi. Nana Lund Nørgaard er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne. Hun har arbejdet med udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser i en årrække i psykiatrien og har i dag selvstændig praksis. Sebastian Simonsen er autoriseret psykolog og ph.d. Han har arbejdet som både forsker og behandler de seneste ti år med fokus på personlighedsforstyrrelser, mentalisering og psykoterapi.
Original languageDanish
PublisherHans Reitzels Forlag
Edition1
Number of pages216
ISBN (Print)9788741269054
Publication statusPublished - 17 Jun 2019

ID: 59352620