Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Abstract

Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats.

Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser.

Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag.

Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner.

Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSundhedsstyrelsen
Volume3(3)
EditionVersion 1,0
Number of pages53
ISBN (Electronic)978-87-7104-095-1
Publication statusPublished - 23 Jun 2010
SeriesKommenteret Udenlandsk Teknologivurdering
Volume3(3)

Cite this