Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital

Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri

Project: Types of projectsProject

View graph of relations
Intro
Personale i RHP har efterspurgt viden og forskning om misbrugsbehandling i retspsykiatrisk regi. Denne undersøgelse afdækker dels omfang af misbrug og dobbeltdiagnoser, dels praksisser vedrørende aktuelle tilgange og praksisser.

Metode
Spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews med plejepersonale fra specialiseret retspsykiatri i RHP

Resultater
Er afrapporteret i KFR Arbejdspapir nr. 5, samt artikel i STOF, 37 (3), 2020

Diskussion
Det videre arbejde med undersøgelsens resultater sker i tæt samarbejde med klinisk praksis, hvor der udformes udviklingsprojekter vedr. misbrugsbehandling i sengeafsnit på PCSH.
StatusCurrent
Period01/01/201831/12/2023

    Research areas

  • Health Sciences - dobbeltdiagnose, Forensic Psychiatry, Substance-Related Disorders, Health Systems Research, Recovery, misbrug, retspsykiatri

ID: 61787848