Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital

Et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, parallelgruppe, multicenter, hændelsesafhængigt, non-inferioritetsforsøg der sammenligner effekten og sikkerheden af oral behandling med rivaroxaban én gang daglig og dosisjusteret oral behandling med warfarin til forebyggelse af slagtilfælde og systemisk embolisme uden for centralnervesystemet hos patienter med ikke-valvulær atrieflimren

Project: Types of projectsProject

 1. DAL-OUTCOMES 2

  Project: Types of projectsProject

 2. Aristotle

  Project: Types of projectsProject

 3. DAR (hypertension)

  Project: Types of projectsProject

 4. Redeem

  Project: Types of projectsProject

 5. TRACER

  Project: Types of projectsProject

 6. Cassiopea

  Project: Types of projectsProject

 7. APPRAISE-2

  Project: Types of projectsProject

 8. Rocket

  Project: Types of projectsProject

View graph of relations
StatusCurrent
Period01/03/200730/09/2024
Research programme<ingen navn>

ID: 32568734