Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital

Effekten af individorienteret screening for hjertekarrisiko på forekomsten af hjertekarsygdom i befolkningen

Project: Types of projectsProject

 1. Hjerterehabilitering til alle (HeRTA)

  Project: Types of projectsProject

 2. PORT:Primær Organisations og Relations-Team

  Project: Types of projectsProject

 3. Direkte adgang til fysioterapi

  Project: Types of projectsProject

 4. Aktiv Patientstøtte

  Project: Types of projectsProject

 5. Brød og Sundhed

  Project: Types of projectsProject

 6. DanFunD populationsundersøgelse - styregruppe

  Project: Types of projectsProject

 7. Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

  Project: Types of projectsProject

 8. Sunde Rammer i Hverdagen

  Project: Types of projectsProject

 9. Vores Sunde Hverdag

  Project: Types of projectsProject

 10. SoL-projektet (Sundhed og Lokalsamfund)

  Project: Types of projectsProject

View graph of relations

ID: 59552932