Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital

Affective disorders: eliminate Warning signs And REstore functioning. AWARE

Project: Types of projectsProject

View graph of relations
Dette studie er et pragmatisk klinisk lodtrækningsforsøg, som inkluderer 140 patienter med affektiv lidelse. Halvdelen tilbydes standardbehandling og halvdelen tilbydes et individualiseret skræddersyet behandlingsforløb (AWARE).
AWARE har fokus på aspekter af patientens helbred og funktionsevne, med henblik på forbedring af funktionsevne i forhold til daglige aktiviteter, fysisk helbred, kognition og stresshåndtering.
Ved baseline undersøges patienterne med diagnostisk interviews, helbredsevaluering og spørgeskemaer vedr. funktionsevne, søvn, livskvalitet, stresshåndtering, fysisk sundhed og kognition. Der foretages kognitive testning, samt en observationsbaseret undersøgelse af evnen til at udføre Activities of Daily Living (ADL) i patienternes hjem. Undersøgelsesbatteriet gentages ved behandlingens afslutning efter seks måneder.
Hypotesen er, at en skræddersyet individualiseret patientbehandling (AWARE) vil forbedre ADL evnen (primær outcome) sammenlignet med standard behandling.
StatusCurrent
Period01/05/201901/10/2023

    Research areas

  • Health Sciences - Mood Disorders, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61787394