Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital
View graph of relations

Main research areas

Name: Camilla Bernild

 

Title: Ph.d. stipendiat.

 

Current position: ph.d. stipendiat v. NOH og RUC

 

Education: Sygeplejerske, cand.mag.

 

Research Experience:

 

Research Interest: Interaktion og kommunikation mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, samfunds- og humanvidenskabelig forskning i sundhedsvæsenet, herunder betydning og udvikling af velfærdsstat, teknologi, organisation og professioner samt kvalitative metoder.   

 

Ongoing Research: Nye samarbejdsformer mellem pårørende og sundhedsprofessionelle i udskrivelsesfasen

af ældre patienter med hoftefraktur – et aktionsforskningsprojekt

 

Communication: Bernild@ruc.dk

ID: 44512017