Research
Print page Print page
Switch language
The Capital Region of Denmark - a part of Copenhagen University Hospital

Lakartidningen, ‎0023-7205

Journal

 1. 2018
 2. Published

  Replik angående screening för bukaortaaneurysm: Dags för oberoende granskning av det svenska screeningprogrammet

  Johansson, M., Zahl, P. H., Siersma, V., Juhl Jørgensen, K., Marklund, B. & Brodersen, J., 5 Sep 2018, In: Lakartidningen. 115, p. FCIC

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

 3. 2017
 4. Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister

  Tønnesen, H. & Hovhannisyan, K., 2017, In: Lakartidningen. 114, EM4H

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 5. 2016
 6. Published

  Krafttag krävs mot intellektuell bias: En högre vetenskaplig nivå samt krafttag mot intellektuell bias i expertgrupper är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet för Socialstyrelsens rekommendationer

  Johansson, M., Juhl Jørgensen, K., Marklund, B., Hansson, A. & Brodersen, J., 2 Nov 2016, In: Lakartidningen. 113, 2 p.

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 7. Published

  Slutreplik: Oroväckande inställning från Socialstyrelsen och SBU

  Johansson, M., Juhl Jørgensen, K., Marklund, B., Hansson, A. & John, B., 28 Oct 2016, In: Lakartidningen. 113, p. ECRE

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 8. Published

  Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm - gör om!

  Johansson, M., Jørgensen, K. J., Marklund, B., Hansson, A. & Brodersen, J., 2016, In: Laekartidningen. 113

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 9. 2015
 10. Published

  Dålig eftersmak av läkemedelslunch

  Johansson, M. & Juhl Jørgensen, K., 16 Jun 2015, In: Laekartidningen. 112, DICC, p. 1-3

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 11. 2014
 12. Published

  Alarmerande ökning av hudcancer. Fördubblat antal fall inom 10 år, enligt prognoser från södra Sverige

  Stromberg, U., Peterson, S., Lejding, T., Friberg, A., Persson, B. & Nilbert, M., 16 Sep 2014, In: Laekartidningen. 111, 32-33, p. 1309-10 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  Canceröverlevnaden på väg uppåt i Danmark efter 3-punktsplan Snabb utredning vid misstänkt cancersjukdom är en grund

  Nilbert, M., 7 Feb 2014, In: Laekartidningen. 111, 1-2, p. 18-9 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Dags för "alkoholfri operation"

  Wåhlin, S. & Tønnesen, H., 2014, In: Laekartidningen. p. 44-45 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 15. 2012
 16. Published

  Barbiedrogen melanotan--ny nätdrog med riskabla följder

  Knudsen, K., Kjergaard, C. & Dalhoff, K., 1 Dec 2012, In: Lakartidningen. 109, 42, p. 1895-6 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Dödligheten i bröstcancer minskar--men inte tack vare screening. Dags att slopa mammografiscreening

  Jørgensen, K. J. & Gøtzsche, P. C., 2012, In: Laekartidningen. 109, 13, p. 690-2 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Ogonscreening på BB är effektiv. Dags för tydligare svenska riktlinjer, visar prospektiv registerstudie

  Magnusson, G., Bizjajeva, S., Haargaard, B., Lundström, M., Nyström, A. & Tornqvist, K., 2012, In: Laekartidningen. 109, 13, p. 694-7 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Unga patienter på sjukhus kommer i kläm

  Teilmann, G., Hertz, P. G., Blix, C. & Boisen, K. A., 2012, In: Laekartidningen. 109, 16, p. 817-20 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 20. 2011
 21. Kalcitoningenrelaterad peptid och migrän. Okad förståelse av patofysiologin kan leda till ny läkemedelsbehandling

  Edvinsson, L., 8 Feb 2011, In: Laekartidningen. 107, 50, p. 3208-11 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Behandling av myelom när högdoskemoterapi inte är möjlig. Nya läkemedel--alternativ för äldre patienter

  Mellstedt, H., Gimsing, P. & Waage, A., 2011, In: Laekartidningen. 108, 42, p. 2090-4 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 23. Published

  Prediktion av postoperativ smärta ger nya möjligheter. Skräddarsydd smärtlindring kan hindra att långvarig, svår smärta utvecklas

  Mjöbo, H. N., Werner, M. & Rudin, A., 2011, In: Laekartidningen. 108, 22-23, p. 1244-7 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Scandinavian surgical outcomes research group (SSORG)

  Rosenberg, J., 2011, In: Laekartidningen. 48, p. 2518

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG)--en ny enhet för kliniska studier

  Haglind, E., Angenete, E. & Rosenberg, J., 2011, In: Laekartidningen. 108, 48, p. 2518

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 26. 2010
 27. Published

  Hypotermi efter hjärtstopp måste utvärderas bättre. Internationella och nationella riktlinjer bör inte utesluta nya kliniska prövningar

  Nielsen, N., Wetterslev, J. & Friberg, H., 31 Mar 2010, In: Laekartidningen. 107, 13-14, p. 893-4 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 28. Published

  Rökfrihet vid kirurgiska ingrepp. Rökstopp minskar komplikationsrisken drastiskt

  Lindström, D., Tønnesen, H. & Adami, J., 2010, In: Laekartidningen. 107, 43, p. 2634-5 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 29. 2009
 30. Published

  Ny typning av hepatit B-virus ger bättre overvakning av smittspridning. Prospektiv molekylär typning visar ökad sexuell spridning

  Sundberg, K. M., Restorp, K., Von Sydow, M., Insulander, M., Norder, H. & Magnius, L., 18 Jun 2009, In: Lakartidningen. 106, 17, p. 1169-71 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 31. Published

  Endoskopiskt ultraljud inom gastroenterologin. Teknik och kliniska indikationer

  Tóth, E., Thorlacius, H. & Vilmann, P., 2009, In: Laekartidningen. 106, 47, p. 3152-6, 3158-9

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 32. 2007
 33. Migränsjukdomens bakgrund och behandling

  Dahlöf, C. & Edvinsson, L., 28 Jul 2007, In: Laekartidningen. 104, 23, p. 1806-10 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 34. 2006
 35. EECP-ny behandling vid refraktär angina. Kliniska studier visar goda resultat

  Yu, W., Pettersson, T., Ohlsson, O., Bondesson, S., Edvinsson, L. & Johnsson, P., 15 Jul 2006, In: Laekartidningen. 103, 24-25, p. 1930, 1933-4

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 36. 2003
 37. Biopsi av olfaktorisk slemhinna -- ny diagnostisk metod vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

  Sjogren, M. & Blennow, K., 2003, In: Laekartidningen. 100, 30-31, p. 2431 1 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 38. 2002
 39. Published

  Skärm eller papper, modersmål eller engelska--vad är bäst?

  Gulbrandsen, P., Schroeder, T. V., Milerad, J. & Nylenna, M., 27 Jun 2002, In: Laekartidningen. 99, 26-27, p. 2930-2 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 40. Ny möjlig princip för diagnos av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

  Sjögren, M. & Blennow, K., 23 May 2002, In: Lakartidningen. 99, 21, p. 2382-4 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 41. 2001
 42. Både neurogena och vaskulära orsaker bakom primär huvudvärk

  Edvinsson, L., 26 Sep 2001, In: Laekartidningen. 98, 39, p. 4176-83 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 43. Published

  Liten förändring av hälsoskillnader i Norden under 1980- och 1990-talen

  Roos, E., Kivelä, K., Lahelma, E., Tuominen, T., Dahl, E., Diderichsen, F., Elstad, J. I., Lissau, I., Lundberg, O., Rahkonen, O., Rasmussen, N. K. & Yngwe, M. A., 23 May 2001, In: Laekartidningen. 98, 21, p. 2576-7, 2580-4

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 44. 2000
 45. Published

  Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  Jensen, D. M., Beck-Nielsen, H., Westergaard, J. G., Pedersen, L. M. & Damm, P., 23 Feb 2000, In: Lakartidningen. 97, 8, p. 840-2, 845

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 46. 1999
 47. Exekutiva funktioner och serotoninaktivitet hos deprimerade patienter. Samband speglar serotoninets inflytande på prefrontala kortex

  Degl'Innocenti, A., Agren, H., Sjögren, M., Zachrisson, O. & Bäckman, L., 10 Nov 1999, In: Lakartidningen. 96, 45, p. 4918-9 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 48. 1998
 49. Published

  Osäker tidstrend i kadmiumexponeringen

  Vahter, M., Friberg, L. & Skerfving, S., 2 Dec 1998, In: Laekartidningen. 95, 49, p. 5601-2 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 50. Vasoaktiva substanser påverkar kärltonus. Nya perspektiv för prevention och behandling

  Saetrum Opgaard, O. & Edvinsson, L., 14 Jan 1998, In: Laekartidningen. 95, 3, p. 160-3 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 51. 1978
 52. Published

  Kartläggning av hjärnbarkens funktioner med mätning av dess regionala blodflöde

  Ingvar, D. H. & Lassen, N. A., 27 Sep 1978, In: Laekartidningen. 75, 39, p. 3439-47 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 53. 1974
 54. Published

  Cerebrovaskulära faktorer och demens

  Lassen, N. A., 27 Mar 1974, In: Laekartidningen. 71, 13, p. 1274-5 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 55. 1969
 56. Published

  Cerebrovaskulära sjukdomstillstånd. 5. Regional vasoparalyse ved apopleksi

  Lassen, N. A., Paulson, O. B. & Skinhoj, E., 1 Oct 1969, In: Laekartidningen. 66, 40, p. 4082-5 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 57. 1968
 58. Published

  Behandling av svår arteriell insufficiens i benen med inducerad hypertoni

  Dahn, I., Hallböök, T., Larsen, O. A., Lassen, N. A., Nilsén, R. & Westling, H., 27 Nov 1968, In: Laekartidningen. 65, 48, p. 4783-6 passim

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 20617