Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE): Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune & Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Anette Addy Ekmann, Tilde Lydiksen, Anne Kathrine Helnæs, Carsten Hendriksen

    Citationsformater